Slavko Dujic

Homage by
The artist
To an absent
Father

Slavko Dujic is een schilder en beeldhouwer. Hij is de zoon van een kroatische ex-mijnwerker die in de oostelijke mijnstreek ondergronds ging, terwijl Skavko en zijn broers en zussen opgroeiden bij hun grootouders. Slavko Dujic is een kunstenaar met een fysieke manier van werken. Hij worstelt met de materie -en komt boven. Hij combineert in zijn werk een conceptueel uitgangspunt met directe emotionele expressie. In de werken die hij voor POST- Mining maakte, onderzoekt hij immigratie als onomkeerbare gebeurtenis. De werken ontleden de gebeurtenis in perspectieven en momenten en volgen daarbij het spoor van de gevoelens. De werken maken het mogelijk de ‘rupture’ van de immigratie als van nabij te ervaren.

/////////

Slavko Dujic is a painter and sculptor. He is the son of a Croatian ex-mine worker who disappeared under the ground of the oostelijke mijnstreek, while Slavko and his siblings grew up with their grandparents. Slavko Dujic is an artist with a very physical way of working. He struggles with his materials, and overcomes. In his work a conceptual point of view and direct emotional expression are combined to great effect. In the work he has made for POST- Mining, he explored immigration as an irreversible event. The works dissect that event into perspectives and moments, following the trail of emotions. The works make it possible to experience intimately the rupture of immigration.

Slavko Dujic in POST-

moods Slavko Dujic in POST-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.