Jan Weijers

Blue futures

Jan Weijers was de grote animator van de beeldende kunst in de oostelijke mijnstreek. Hij organiseerde tentoonstellingen, stichtte kunstenaarskollektieven, adviseerde en ondersteunde beginnende kunstenaars, was een warm pleitbezorger van de zaak van de kunst in de openbaarheid en in de politiek. Jan Weijers was hartstochtelijk schilder. Hij onderzocht een schilderleven lang de grote 20ste eeuwse innovaties en maakte zich die eigen. De drie mijnwerkersportretten van zijn hand die in WOW hangen, zijn laat werk. Ze zijn vrij, naar de verbeelding geschilderd. Op de meer dan levensgrote gezichten vecht de schilder met de foto- en filmografische cliches die het zicht op het mijnwerkersbestaan belemmeren. De sporen van leven en werk in het gelaat worden in verf opnieuw getrokken, gekerfd. Het alomtegenwoordige zwart kleurt blauw. Jan Weijers schildert de mijnwerkersblues nieuw, springlevend op weg naar de komende dood.

/////////////

Jan Weijers was the great animator of the visual arts in the Oostelijke Mijnstreek. He organised exhibitions, founded artist collectives, advised and assisted aspiring artists, was an advocate of the cause of art in public and in politics.  Jan Weijers was a passionate painter. He conducted a lifelong investigation into the 20th century innovations in painting, and made them his own. The three mineworkers portraits from his hand that hang in WOW are late works.  They are painted freely, from the imagination. In the larger-than-life faces the painter fights with the photo- and filmographic cliches that obscure the miners’ existence. The traces of life and work are redrawn, carved, on those faces, in paint. The omnipresent black turns blue. Jan Weijers paints the miners blues anew, alive and well on the road to death. 

Jan Weijers in POST-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.