Ed Hanssen

The spirit of a roaming past 

Ed Hanssen is een geengageerd kunstenaar. Hij werkt graag samen met anderen en is dikwijls de initiatiefnemer voor gezamenlijke projecten met een kritische ondertoon. In POST- Mining vloog hij solo. Net als al de andere kunstenaars die hier in WOW bij elkaar gebracht worden exposeerde hij in 2015 in zijn eentje een maand lang in Post-, de informele ruimte voor hedendaagse kunst in Kerkrade. Ed Hanssen creerde voor die gelegenheid een aantal werken die op het thema van de objet trouve en the readymade varieren. Voortbordurend op het pionierswerk dat het publieke kunstproject SJTUB in de afgelopen jaren met de iconische voorwerpen, die de mijnwerkersfamilies thuis bewaren, gedaan heeft, heeft Ed Hanssen een aantal intrigerende installaties geschapen; in het platte vlak van het schilderij, zwevend in de lucht, op het grensvlak van boven- en ondergrond. Zijn installaties lokken de spokende mijnwerker van huis, naar Amsterdam, naar WOW, naar de kolenkit.

///////////

Ed Hanssen in an engaged artist. He enjoys working with others and is often the initiator of joint projects with a critical undertone. In POST-Mining he is flying solo. Just like all the other artists who are brought together here in WOW, he exhibited for a month in POST-, the informal centre for contemporary art in Kerkrade. Ed Hanssen created a series of works that a variations on the theme of the objet trouve and the readymade. Building on the pioneering work that the public art project Sjtub has done with the iconic minework-related objects, Ed Hanssen has made some intriguing installations, on the flat surface of a painting, floating in the air, on the border between above and below. His installations lure the ghosts of miners past away from home, to Amsterdam, to WOW, to the Kolenkit.

Ed Hanssen in POST-

moods Ed Hanssen in POST-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.