POST- mining at WOW-amsterdam

POST- Mining in de kolenkit

2015 is het jaar van de mijnen. Het is vijftig jaar geleden dat de beslissing genomen werd de steenkolenmijnen in zuid-limburg te sluiten. In dat kader hebben tien lokale en internationale kunstenaars werk gemaakt dat zich tot die geschiedenis van mijnwerk en mijnsluiting verhoudt. 

Hun werk was eerder te zien in tien solo-exposities in de oostelijke mijnstreek. Nu aan het einde van het jaar wordt een selectie bij elkaar gebracht  in een overzichtstentoonstelling in Amsterdam. Het werk laat zich lezen als een onderzoek naar de rol die kunst kan spelen in transformatieprocessen en als directe interventie in de renaissance van de limburgse mijnstreek.

De overzichtstentoonstelling POST- Mining wordt gehouden in WOW, het cultuurcentrum van de kolenkit-wijk in Amsterdam-West, de moslimkant van de stad. WOW is er trots op dit werk aan de Amsterdamse burger te presenteren. Het werk brengt de verwaarloosde problematiek van de mijnstreek naar het centrum van het land. Het werk stelt de rol van de kunst ter diskussie. Het werk is opwindend, verrassend, ontroerend.
 
De mijnstreek was (en is) een integratiemachine van immigranten. Amsterdam-West is dat ook. POST- Mining in WOW is als een gesprek tussen lotgenoten, van immigrant tot immigrant.
 
//////////

POST- Mining in de kolenkit

2015 is the Year of the Mines. 50 years have passed since the decision was made to close the Dutch coal mines. 10 local and international artists have made works of art that concern themselves with that history of minework and mine closure. 

Their work has previously been shown in 10 solo-expositions in the oostelijke mijnstreek. Now, at the end of the year, selected works are brought together in a restrospective in Amsterdam. The works are an inquiry into the role art can play in processes of transformation as well as direct interventions in the renaissance of the former coal mining region. 

The retrospective, POST- Mining, will be held in WOW, the cultural centre of the Kolenkit area in Amsterdam-West, the muslim side of the city. WOW is proud to present this work to the citizen of Amsterdam. The works bring the neglected problematic of the mining region to the centre of the country. The works discuss the role of art. The works are exciting, surprising, moving.

The mining region was (and is) an integration machine for immigrants. So too is Amsterdam West. POST- Mining in WOW is a conversation between peers, out of a shared destiny, from immigrant to immigrant.

POST- mining in WOW-amsterdam

WOW-amsterdam

POST-

SJTUB

cmunz artists

The bright ones leave

cmunz artists is het samenwerkingsverband van de beeldend kunstenaar Christine Munz en de filosoof Frans Geraedts. Samen zijn ze een publiek kunstenaar. Sinds 2010 werken ze in de oostelijke mijnstreek aan het publieke kunstproject Sjtub. sjtub bestaat uit een reeks manifestaties die het de burger mogelijk maken zich onieuw tot het verleden van mijnwerk en minnsluiting te verhouden.

De Twaalf Duidingen is de vijftiende Sjtubmanifestatie.Twaalf enkele zinnen worden in 2015 in omloop gebracht in de openbaarheid, op banners, spandoeken, muren en stickers. De Twaalf Duidingen brengen pijnlijke waarheden onder de woorden die de burgers van de oostelijke mijnstreek aan het denken en voelen zullen zetten. De enkele zinnen zijn complete teksten, woordsculpturen, duidingen in de psychoanalytische zin van het woord. De Twaalf Duidingen als samengestelde publieke tekst die te lezen valt in de openbare ruimte van de streek, draagt bij aan een genezing van een verzoekte mentaliteit. De twaalf duidingen verbinden het collectief onbewuste met het publieke debat. De twaalf duidingen zijn een therapeutisch script. 

//////////////

cmunz artists is the collaboration between visual artists Christine Munz and philosopher Frans Geraedts. Together they are one public artist. Since 2010 they have been working in the Oostelijke Mijnstreek on the public art project Sjtub. Sjtub consists of a series of manifestations that make it possible for the citizens to redefine themselves in relation to the history of the mine closure.
De Twaalf Duidingen is the fifteenth Sjtub manifestation. Throughout 2015, twelve singular sentences  are brought into circulation in the public sphere, on banners, screens, walls, stickers. De Twaalf Duidingen pus into words painful truths that provoke citizens of the Oostelijke Mijnstreek into thinking and feeling again. Each sentence is a complete text, a word sculpture, an interpretation in the psychoanalytic sense of the word. De Twaalf Duidingen as a composite text that can be read in the public space of the region helps to cure a broken mentality. De Twaalf Duidingen connects the collective unconscious with public debate. De Twaalf Duidingen are a therapeutic script. 
 

“de twaalf duidingen” on sjtub.org

#detwaalfduidingen on google

#detwaalfduidingen in POST-