Fotokollektief Zuid-Limburg

De Fotoclub

POST- in Kerkrade is naast een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst ook een laboratorium voor de volkskultuur. In de afgelopen jaren is er intensief geexperimenteerd met de voor de oostelijke mijnstreek kenmerkende blaasmuziek. Interventies in de carnavalscultuur staan op het programma. Het Fotokollektief Zuid-Limburg is een kleine groep enthoesiaste fotografen, die elkaars werk beoordelen en kritiseren. De leden komen uit alle delen van Zuid-Limburg en hun fotografische achtergrond is heel verschillend. Iedere fotograaf heeft over het algemeen zijn eigen thema of specialiteit. Ze zijn eens per jaar te gast in POST-. Ze passen perfect in het lab. Dit jaar werden ze uitgedaagd om een bijdrage te leveren aan POST- Mining. Dat resulteerde in werk dat de veilige haven van de fotografie en het eigen specialisme verlaat. 

///////////

POST- is, as well as an exposition space for contemporary art, also a laboratory for popular culture. In the last few years it ha experimented intensively with the wind music that is so renowned in the Oostelijke Mijnstreek. Interventions in the carnival culture are on the agenda. Foto-kollectief Zuid Limburg is a small group of enthusiastic photographers who judge and critique each other’s work. They come together from all over south Limburg and their photographic backgrounds vary greatly. Each photographer has his own theme and speciality. They are annual guests of POST-. They fit perfectly into the lab. This year they were challenged to contribute to POST- Mininng. In the resulting work they leave behind the safe haven of photography and specialism.

expo in POST-

moods in POST-