Jos Reinders

Mine / Earth

Jos Reinders is een monumentaal kunstenaar. Dat is op de eerste plaats een kwestie van schaal. Hij werkt al meer dan dertig jaar aan een en dezelfde serie vrouwenportretten, bijvoorbeeld. Maar het is ook een kwestie van medium. Hij fotografeert. Iedere foto versnelt de tijd, fixeert het gefotografeerde als verleden, duwt de kijker of hij wil of niet de toekomst in. Foto’s kijken is herdenken. Foto’s maken anticipeert daarop. De monumenten van Jos Reijnders schrijnen. Zijn fotografieen zijn akelig precies. Ze brengen aan het licht wat niet gezien wil, mag worden, wat onopvalt, wat zich verstopt, wat verborgen wordt gehouden. Hij vangt, snijdt, toont. Zijn werk doet pijn. Voor Post-Mining fotografeerde Jos Reinders monumentaal een rest industrieslandchap. Het is een deel van het terrein van de voormalige mijn Laura. Het ligt vlak bij een woonwijk, maar bijna niemand weet er van, omdat je er niet in of op kunt. Overal elders in de oostelijke mijnstreek is het mijnindustrieschap uit de weggeruimd. Zelfs de overblijselen, zelfs de sporen werden verwijderd, bedolven, verstopt. Jos Reinders maakte een driedimensionaal monument van en voor de laatste open wonde. Achtergelaten door het mijnwerk in het landschap, door de kaalslag in het industrieschap, door de sluiting in het hoofd. 

////////////
Jos Reinders is a monumental artist. This is primarily a matter of scale. He has worked more than thirty years on one singular series of portraits of women, for example. But is is also a matter of medium. He photographs. Every photo speeds up time, fixes the subject in the past, pushes the viewer, whether she likes it or not, into the future. Looking at photos is re-membering, re-memorare, re-thinking. Making photographs anticipates this. The monuments created by Jos Reinders harrow. His photographs are awfully accurate. They bring to light what doesn’t wish to be seen, what is not allowed to be seen, what hides, what is hidden. He catches, cuts, shows. His work is painful. For POST-Mining Jos Reinders has made a photographic monument out of the remains of an industrial landscape. It is a piece of the terrain of the former coalmine laura. It is situated right next to a residential neighbourhood, but almost nobody knows about it, because the terrain is closed off. Everywhere else in the minescape, the mining industry has been radically cleared. Even the remains, even the tracks were removed, buried, hidden away  Jos Reinders has made a three dimensional monument out of/for this last open wound. A three cut wound, left behind by the mining, by the closure of the mines, by the eradication of the minescape. A wound in landscape, mind, memory.
 

Jos Reinders in POST-

moods Jos Reinders in POST-