Rahel Hegnauer

Te huur, Te koop

De Zwitserse kunstenaar Rahel Hegnauer onderzoekt met haar werk de openbare ruimte. Wat die ruimte is, wat ze bevat, wat er gebeurt zijn de vragen die haar bezig houden. Ze ziet die ruimte als een dicht weefsel van verhalen, historische, sociale, politieke en als een amalgaam van architectuur, economie en ecologie. Rahel Hegnauer werk is bijna altijd tijdelijk van aard en plaatsspecifiek. Rahel is nu al twee jaar achtereen een artist in residence in POST-. Ze keert volgend jaar terug. De werken die ze in de oostelijke mijnstreek maakt hangen met elkaar samen. Ze werkt trefzeker aan een gesamtkunstwerk. Vogelkooien waarin maar hier en daar een kanarie woont. Toeschouwers bij het opblazen van een mijngebouw. Kolenafvalheuvels die zijn vergroend en verborgen. Het mijnwerkersstandbeeld op een steeds leger plein – met de rug naar de kijker toe. Het mannenkoor dat vijftig jaar later Glück Auf aanheft. De oostelijke mijnstreek als een stad die door haar burgers te koop wordt aangeboden, maar geen koper vindt, zelfs niet tijdelijk een huurder.

////////////////

The Swiss artist Rahel Hegnauer investigates public space. She is occupied with questions like what the space is, what it constitutes, what happened there. She sees the space as a dense tissue of stories, historical, social, political, and as an amalgamation of architecture, economy and ecology. Rahel Hegnauer’s work is almost always temporary and place-specific. Rahel has been artist-in-residence at POST- for two consecutive years. She will return next year. The works she makes in the Oostelijke Mijnstreek are all connected to each other. Unerringly she builds up a “gesamtkunstwerk”. Bird cages, with a canary here and there. Spectators at the violent demolition of a mine building. Slag heaps that are overgrown and hidden. The mine worker monument in an ever-emptier town square stands with his back to the viewer. The male choir, 50 years later, intones Gluck Auf. The Oostelijke Mijnstreek as a city whose citizens put it up for sale, but can’t find a buyer, or even a temporary tenant. 

rahel in POST-

rahels website