cmunz artists

The bright ones leave

cmunz artists is het samenwerkingsverband van de beeldend kunstenaar Christine Munz en de filosoof Frans Geraedts. Samen zijn ze een publiek kunstenaar. Sinds 2010 werken ze in de oostelijke mijnstreek aan het publieke kunstproject Sjtub. sjtub bestaat uit een reeks manifestaties die het de burger mogelijk maken zich onieuw tot het verleden van mijnwerk en minnsluiting te verhouden.

De Twaalf Duidingen is de vijftiende Sjtubmanifestatie.Twaalf enkele zinnen worden in 2015 in omloop gebracht in de openbaarheid, op banners, spandoeken, muren en stickers. De Twaalf Duidingen brengen pijnlijke waarheden onder de woorden die de burgers van de oostelijke mijnstreek aan het denken en voelen zullen zetten. De enkele zinnen zijn complete teksten, woordsculpturen, duidingen in de psychoanalytische zin van het woord. De Twaalf Duidingen als samengestelde publieke tekst die te lezen valt in de openbare ruimte van de streek, draagt bij aan een genezing van een verzoekte mentaliteit. De twaalf duidingen verbinden het collectief onbewuste met het publieke debat. De twaalf duidingen zijn een therapeutisch script. 

//////////////

cmunz artists is the collaboration between visual artists Christine Munz and philosopher Frans Geraedts. Together they are one public artist. Since 2010 they have been working in the Oostelijke Mijnstreek on the public art project Sjtub. Sjtub consists of a series of manifestations that make it possible for the citizens to redefine themselves in relation to the history of the mine closure.
De Twaalf Duidingen is the fifteenth Sjtub manifestation. Throughout 2015, twelve singular sentences  are brought into circulation in the public sphere, on banners, screens, walls, stickers. De Twaalf Duidingen pus into words painful truths that provoke citizens of the Oostelijke Mijnstreek into thinking and feeling again. Each sentence is a complete text, a word sculpture, an interpretation in the psychoanalytic sense of the word. De Twaalf Duidingen as a composite text that can be read in the public space of the region helps to cure a broken mentality. De Twaalf Duidingen connects the collective unconscious with public debate. De Twaalf Duidingen are a therapeutic script. 
 

“de twaalf duidingen” on sjtub.org

#detwaalfduidingen on google

#detwaalfduidingen in POST-