Patrick Bolk

The unbearable
Rigidity
Of the manikin

Hollands utilitarisme en Limburgse onachtzaamheid hebben het industrielandschap van de mijnstreek kaalgeslagen. In een tegenbeweging bewaren de mijnwerkersfamilies de met het mijnwerk verbonden voorwerpen generaties lang. De helm, de lamp, de schoenen, de handdoek, de penning, de waszak, het horloge, de werkjas en de drinkfles zijn iconen geworden. De verzamelaars gaan een stap verder. In tientallen privemusea -in schuurtjes, garages en kelders- worden de iconen bijeengebracht en vol trots ten toon gesteld. Patrick Bolk refereert met zijn etalagepoppen-tableaux liefdevol aan deze bewaar- verzamel- en expositie-praktijken. In zijn wrange opstellingen wendt hij dit folkloristische idioom subtiel tegen de keer. Zacht spottend maken de tableaux de beperkingen van de tegenbeweging voelbaar; verwijzen naar pijnlijke aspecten van het mijnverleden, die men liever verzwijgt; kritiseren de officiele herinneringscultuur, die de folklore maar niet weet te overstijgen. De poppen dansen niet. 

/////////

Dutch utilitarianism and Limburgian negligence have eradicated the industrial landscape of the mining region. In a counter move, families of mineworkers have kept and preserved the objects connected with the work in the mines, for generations. The helmet, the lamp, the shoes, the hand towel, the token, the laundry bag, the watch, the work jacket, and the flask have all become icons. The collectors go a step further. In dozens of private museums, in sheds, in garages and in basements, these icons are brought together and put proudly on display. With his mannequin tableaux, Patrick Bolk refers lovingly to these practices of saving, collecting and exhibiting. In his wry installation, this folkloristic idiom gets subtly turned against itself.

Gently mocking, the tableaux make the limitations of the countermovement tangible, reference painful aspects of the mining past which one would rather conceal, criticise the official remembrance culture that the folklore does not know how to transcend. Dolls don’t dance.

Patrick Bolk in POST-

moods of Patrick Bolk in POST-