Jet Nuij

Fleeting memories,
Captured,
Forever,
Under a new skin

In haar werk voor POST- Mining heeft Jet Nuij herinnering onderzocht. Het opzettelijke vergeten, de vernietiging van historisch materiaal, de verblinde toeschouwer, de (over-)levende getuige, de terugkeer van het verdrongene, de onomkeerbaarheid van het verleden, het mislukken van rouw en de hardnekkigheid van rest en residue zijn belangrijke motieven. Jet Nuij’s werk legt die motieven bloot binnen de intimiteit van familiegeschiedenis en verbindt ze vervolgens met de collectieve geschiedenis van de mijnstreek -waar die motieven resoneren, de ondergrond destabiliseren, gaten slaan. Jet Nuij’s installaties en projecties zijn ‘heimsuchungen’, zijn ‘haunted ruins’, zijn fragiele monumenten.

//////////

In her work for POST- Mining, Jet Nuij has investigated the vicissitudes of memory. Intentional forgetting, the neglect of historic material, the blinded observer, the surviving witness, the return of the repressed, the failure of mourning and the persistence of left over and residue are important motifs. Jet Nuij’s work brings these motifs to light within the intimacy of family history and then connects them to the collective history of the Mijnstreek, where these motifs resonate, where they destabilise foundations, begat sinkholes. Jet Nuij’s installations and projections are ‘heimsuchungen’, haunted ruins, fragile monuments. 

Jet Nuij in POST-

moods POST-